xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme

Hvilke sygdomme dør danskerne af? Hvilke sygdomme sender flest på førtidspension? Og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle?

08 SEP 2015

Hvilke sygdomme dør danskerne af? Hvilke sygdomme sender flest på førtidspension? Og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle?

I rapporten er en lang række sygdomsbyrdemål i form af forekomst, dødsfald, tabte leveår, indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, skadestuebesøg, besøg i primærsektoren, førtidspensioner, sygedage, sundhedsøkonomi og produktionstab belyst for 21 udvalgte sygdomme.

Endvidere belyses den sociale ulighed i sygdomsbyrdemålene ved at se på forskelle mellem uddannelsesgrupper.

383 sider.

Elektronisk udgave

Sygdomsbyrden i Danmark 2015 - PDF (opdateret 29. september 2015)

 

Trykt udgave

Trykte eksemplarer kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens distributør Rosendahls Schultz Grafisk mod betaling af ekspeditionsgebyr og porto, selve publikationen er gratis.

Se desuden

Parkinson, Sygdomsbyrden, 2016

Rapporten belyser betydningen af Parkinsons sygdom for befolkningens sundhed og sygelighed ved en række sygdomsbyrdemål for helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Metoden er den samme som i rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme”, udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i 2015.

Udarbejdet for Parkinsonforeningen