xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser

14 SEP 2015

Hovedparten af alle danske folkeskoler og alle gymnasier har anskaffet radioaktive kilder til brug i undervisningen. Aktiviteterne af kilderne er flere størrelsesordner mindre end de kilder, der anvendes på hospitaler og i virksomheder, men de er alle omfattet af samme regler for håndtering og opbevaring. Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse er den danske myndighed på området.

Reglerne for indkøb, brug og opbevaring af radioaktive kilder er fastsat i medfør af lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer og findes bl.a. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder og Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling (bekendtgørelse nr. 823/1997).

Reglerne for indkøb, teknisk udførelse og brug af røntgenapparater i undervisningen er fastsat i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 58 af 20. februar 1978 om røntgenapparater m.v. til undervisningsbrug i skoler, seminarier og kurser (bekendtgørelse nr. 58/1978).

Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser