xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom. Årsrapport 2014

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling vurderer mulighederne for henvisning til eksperimental behandling i Danmark.

27 FEB 2015

Patienter, der lider af en livstruende sygdom, og hvor den behandlende sygehuslæge vurderer, at der ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling, kan få en vurdering af, om der er muligheder for eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet eller få rådgivning om supplerende undersøgelser eller behandling på offentlige sygehuse i landet.