xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Den nationale kliniske retningslinje om øvre dysfagi forholder sig til opsporingsprocedurer, udredningsmetoder, måltidsassistance, træning i spise- og drikkeaktiviteter, mundhygiejne, sensomotorisk træning af tungen samt hensigtsmæssig og sikker afcuffning og eventuelt dekanylering.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 17 DEC 2015

National Klinisk Retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser 

 

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af opsporing, udredning og behandlingen af øvre dysfagi med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden. 

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte og velafgrænset kliniske problemstillinger. Der er således tale om ’punktnedslag i patientforløbet’, hvorfor retningslinjen ikke kan stå alene i forhold til indsatsen for personer med øvre dysfagi, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

NKR

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide

English version

Quick guide: National clinical guideline for oropharyngeal dysphagia - screening, assessment and seleceted initiatives (pdf)

Vejledning til MAGIC

Vejledning til MAGIC - udgivelse

Høring

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. synkebesvær (dysfagi)

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR

Agree

Metaanalyser og risk og bias-vurderinger

PICO 1 (RM5 til databrug)

PICO 1 (PDF)

PICO 3 (RM5 til databrug)

PICO 3 (PDF)

PICO 7 (RM5 til databrug)

PICO 7 (PDF)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

Baggrundssøgning

Primærlitteratur

Sekundærlitteratur