xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje belyser non-farmakologiske tiltag, der understøtter den farmakologiske behandling af astma hos børn og unge.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 SEP 2015

Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn, og astmatiske symptomer er en hyppig årsag til indlæggelser på børneafdelingerne. Sygdommen kan fremtræde på forskellig måde og med forskellig sværhedsgrad og hyppighed. Det er dog karakteristisk for sygdommen, at hvis den behandles korrekt, og hvis barnet er bekendt med sine risikofaktorer, forsvinder symptomerne ofte helt. 

Retningslinjen forholder sig til:

  • Kliniske kontroller og opfølgning på af astmabehandlingen
  • Patientuddannelse
  • Konditionsforbedrende aktiviteter
  • Hjælp til vægttab
  • Udsættelse for pelsdyr
  • Reduktion af husstøvmideniveauet i hjemmet
  • Passiv rygning 

Retningslinjen beskriver evidensen på området, og anbefalingerne bygger på denne evidens samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge - pdf

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (MAGICapp magicapp.org)


Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (PDF) 

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (PDF)

Høring

Link til Høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger (PDF)

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurderinger (PDF)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 2 struktureret patientuddannelse (PDF)

PICO 2 struktureret patientuddannelse (RevMan5 - til databrug)

PICO 3 behandlingsplan (PDF)

PICO 3 behandlingsplan (RevMan5 - til databrug)

PICO 4 konditionsforbedrende tiltag (PDF)

PICO 4 konditionsforbedrende tiltag (RevMan5 - til databrug)

PICO 5 vægttab (PDF) 

PICO 5 overskrift (RevMan5 - til databrug)

PICO 7 husstøvmider (PDF) 

PICO 7 husstøvmider (RevMan5 - til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (opdateret 2018) (PDF)

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (PDF)

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (PDF) 

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (PDF)