xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger til behandling af skizofreni, når behandlingen er kompliceret af vedvarende symptomer trods relevant farmakologisk behandling, af misbrug af cannabis eller centralstimulerende stoffer, eller af en mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 22 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger til behandling af skizofreni, når behandlingen er kompliceret af vedvarende symptomer trods relevant farmakologisk behandling, af misbrug af cannabis eller centralstimulerende stoffer, eller af en mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen. Retningslinjen indeholder således anbefalinger for den farmakologiske behandling samt for psykoterapeutiske og psykosociale interventioner i behandlingen af skizofreni hos patienter med betydelig funktionsnedsættelse.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb skal medvirke til at understøtte en evidensbaseret samlet indsats for at optimere behandlingen af mennesker med skizofreni.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb pdf

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide - behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of patients with schizophrenia and complex treatment courses (marts 2016)

Kommissorium

Kommissorium for medlemmer af arbejdsgruppen

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

AGREE vurderinger

AMSTAR vurderinger

Evidensprofiler

GRADE Evidensprofiler PICO 2-10

PICO 2 (rm5)

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (rm5)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (rm5)

PICO 4 (pdf)

PICO 5 (rm5)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (rm5)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (rm5)

PICO 7 (pdf)

PICO 8 (rm5)

PICO 8 (pdf)

PICO 9 (rm5)

PICO 9 (pdf)

PICO 10 (rm5)

PICO 10 (pdf)

Søgeprotokoller

Søgeprotokoller guidelines

Søgeprotokoller primær litteratur

Søgeprotokoller sekundær litteratur