xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fifth National Report from Denmark

National rapport fra Danmark i henhold til den internationale fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

10 OKT 2014

Fifth Review Meeting, 2015

Den femte nationale rapport fra Danmark er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fifth National Report from Denmark


Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret i alt 41 spørgsmål til den femte nationale rapport fra følgende lande: Argentina, Australien, Bulgarien, Canada, De Arabiske Emirater, Finland, Frankrig, Republikken Korea, Slovenien, Sverige, Tyskland og USA. En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her