xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering

Retningslinjen om ploycystisk ovariesyndrom indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik, og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 15 MAJ 2014

Retningslinjen indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik, og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

Retningslinjen giver desuden anbefalinger for risikovurdering og systematisk opsporing af type II diabetes og hjertekarsygdom.

Retningslinjen er vurderet for behov for opdatering i 2017

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er i 2017 genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet ikke nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

NKR

National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering


National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering MAGICapp (magicapp.org)

Quick Guide

National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering. Quick guide

English version

Quick guide: National clinical guideline on polycystic ovary syndrome - diagnosis and risk assessment

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for diagnostik af polycystisk ovariesyndrom (PCOS) (pdf)

Medlemsliste

Medlemsliste for arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diagnostik af polysystisk ovariesyndrom (PCOS) (pdf)

Høring

Høringsportalen: høringssvar og høringsliste

Søgeprotokol

Søgeprotokol baggrundssøgning: National Klinisk Retningslinje for polycystisk ovariesyndrom

Søgeprotokol opfølgende søgning: National Klinisk Retningslinje for polycystisk ovariesyndrom