xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om HIV (human immundefekt virus), hepatitis B og C virus

Forebyggelse af blodbåren i smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsnet og på andre arbejdspladser

LOVGIVNING 11 MAR 2013

Forebyggelse af blodbåren i smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsnet og på andre arbejdspladser

Vejledningen afspejler, at behandlingsmulighederne for HIV, hepatitis B og C er blevet væsentligt forbedrede. HIV bør ikke længere håndteres som en exceptionel infektion, men ses i sammenhæng og på linje med en række andre smitsomme sygdomme. Samtidig kræver udviklingen, at diagnosen hepatitis overvejes i andre og flere situationer.

Formålet med vejledningen er ét sted at samle alt skriftligt grundlag for rådgivning og handlingsanvisning vedrørende håndtering af forebyggelsestiltag mod blodbåren smitte i hjem og institutioner samt i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser. Helt centralt i forebyggelsen af smitte i sundhedsvæsenet og i plejesektoren står uændret principperne om de generelle procedurerelaterede retningslinjer helt uafhængigt af evt. (kendskab til) patienternes diagnose eller smittestatus. Disse generelle infektionshygiejniske forholdsregler er fortsat basisgrundlaget for al forebyggelse af kontaktsmitte. Denne vejledning sammenstiller og linker til de øvrige regler og anbefalinger, der gælder for at undgå ikke-seksuel smitte. Der er også råd om håndtering af stikuheld og ulykker.

Målgruppen for vejledningen er hospitaler, praksissektoren (praktiserende læger, speciallæger, fodterapeuter og tandlæger), embedslæger, den kommunale sundhedstjeneste, ansatte og arbejdsgivere i fag med risiko for smitte, administratorer samt interesseorganisationer, herunder patientorganisationer.

Retningslinjerne  afspejler, at behandlingsmulighederne for HIV, hepatitis B og C er blevet væsentligt forbedrede. HIV bør ikke længere håndteres som en exceptionel infektion, men ses i sammenhæng og på linje med en række andre smitsomme sygdomme. Samtidig kræver udviklingen, at diagnosen hepatitis overvejes i andre og flere situationer.

Vejledningen er en sammenskrivning og opdatering af: ”Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, 1992” og ”Vejledning om forebyggelse af viral hepatitis, 2002”, som hermed begge udgår.

Elektronisk udgave