xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser

Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 30 SEP 2013

Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, inden for bl.a. følgende områder:

  • den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser 
  • effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger
  • effekten af træning overfor kirurgi 
  • effekten af forskellige kirurgiske behandlingsmetoder
  • valg af postoperativ træningsmetode.

Retningslinjen offentliggøres dels i en fuld tekst version, dels som en ’quick guide’, som alene indeholder retningslinjens anbefalinger.

National Klinisk Retningslinje (NKR) for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser


Quick Guide

Quick Guide - NKR for udvalgte skulderlidelser

English version

Quick Guide - National clinical guideline on diagnostics and treatment of patients with selected shoulder conditions

Kommissorium og medlemsliste

Kommisorium - NKR for udvalgte skulderlidelser

Medlemsliste for NKR arbejdsgruppe for udvalgte skulderlidelser

Evidenstabeller

Evidenstabel 1

Evidenstabel 2

Søgeprotokoller

Skulderlidelser - søgeprotokol for baggrundssøgning

Skulderlidelser - søgeprotokol for opfølgende søgning

Høring

Høringsnotat - NKR for udvalgte skulderlidelser

Høringssvar - NKR for udvalgte skulderlidelser