xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 15 OKT 2013

Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater 2013, blev udarbejdet af en af Sundhedsstyrelsen nedsat arbejdsgruppe bestående af 4 videnskabelige eksperter fra de odontologiske institutter ved Københavns og Aarhus Universitet samt en metodeekspert og er en direkte oversættelse af dele af de svenske Nationella riktlinjer for Vuxentandvård, Socialstyrelsen 2012.

Socialstyrelsen i Sverige har sidenhen opdateret deres Nationella riktlinjer för vuxentandvård fra 2012 og har senest i 2021 foretaget en større opdatering af retningslinjerne og udgivet en ny version i 2022 efter inddragelse af kommentarer fra interessenter.

Sundhedsstyrelsens NKR for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater er ikke opdateret herefter, derfor ugyldiggøres denne og fjernes fra hjemmesiden pr. 1 november 2022.

Formålet med retningslinjen var at vejlede tandlæger og tandplejere i at tilrettelægge behandlingen af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater på baggrund af foreliggende evidens eller ekspertgruppevurderinger.

Retningslinjen handlede om behandlinger af sygdommene: 

  • gingivitis
  • mukositis ved implantat
  • marginal parodontitis
  • periimplantitis
  • nekrotiserende gingivits eller parodontitis
  • parodontal absces
  • parodontitis som manifestation af genetiske sygdomme
  • lægemiddelindiceret gingival hyperplasi
  • samt specifikke tilstande som er relateret til defekter i vævene omkring tænder og tandimplantater

Retningslinjen var primært målrettet tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Endelig var retningslinjen rettet mod myndigheder, planlæggere og ledere i regioner og kommuner, som har ansvaret for at sikre befolkningsgrupper tandbehandling af høj kvalitet.