xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks

17 DEC 2013

Sundhedsstyrelsen følger konstant udviklingen i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande og vil løbende revurdere sine anbefalinger, hvis ny forskning giver baggrund for dette. Læs mere i de Nordiske strålebeskyttelsesmyndigheders notat om emnet:

Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks. A statement by the Nordic radiation safety authorities (eksponering fra mobiltelefoner, basestationer og trådløse netværk)