Engelsk

Vejledning om ordination af antibiotika

Til landets læger

LOVGIVNING 15 NOV 2012

Til landets læger med flere

Vejledningen præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed, en læge skal udvise ved ordination af antibiotika, herunder de særlige forhold, der gør sig gældende for visse specifikke grupper af antibiotika.

English version

Guidelines on prescribing antibiotics for physicians and others in Denmark

Vejledning om ordination af antibiotika - retsinformation.dk