xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bypass operation med eller uden brug af hjerte-lunge-maskine - en medicinsk teknologivurdering

en medicinsk teknologivurdering

06 JUN 2012

For at give beslutningstagere dokumentation for konsekvenserne ved en øget eller mindsket brug af hjerte-lunge-maskine (HLM) ved bypass operation er formålet med nærværende projekt:

  • „„At undersøge den foreliggende evidens for fordele og ulemper ved bypass kirurgi uden brug af HLM hos relativt yngre patienter med relativt lav peroperativ risiko
  • Gennem et dansk multicenterprojekt at tilvejebringe evidens for fordele og ulemper ved bypass operation uden brug af HLM hos ældre patienter med højere peroperativ risiko, herunder specifikt hvordan omkostninger og gevinster fordeler sig for det danske sundhedsvæsen.

Formater: