xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

LOVE OG REGLER 07 JUN 2011

Denne vejledning er blevet til efter ønske fra forskellige dele af sundheds- og plejesektoren og henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet.

Vejledningens overordnede formål er at reducere forekomsten af infektioner hos både patienter/borgere og personale i sundheds- og plejesektoren.

Sundhedsstyrelsen ønsker med vejledningen at sikre et ensartet sundhedsfagligt grundlag for sundheds- og plejepersonalets brug af arbejdstøj samt at anvise i hvilke situationer egentlig arbejdsdragt (»uniform« eller kittel) bør benyttes.

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren (retsinformation.dk)

Sundhedsprofessionelle henvises derudover til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)