xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen

01 OKT 2010

Flere ældre, øgede forventninger til de offentlige ydelser og den kommende mangel på arbejdskraft gør det sandsynligt, at velfærdsteknologi vil fylde mere i fremtidens ældrepleje, end vi ser i dag.

Dokument

Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen


Om udgivelsen

Den nye teknologi forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne og på anden måde forbedre deres livskvalitet, gavne arbejdsmiljøet og frigøre arbejdskraft.

Indførelse af teknologi bør forberedes

Skal de mangeartede forventninger indfries, kræver det opmærksomhed på flere felter.
ÆldreForum har derfor bedt en række kommuner, som i en årrække har høstet erfaringer med at udvikle, afprøve og indføre velfærdsteknologi, og andre, som har arbejdet med området i længere tid, om at videregive erfaringer og gode råd.

Etiske overvejelser, afdækning af behov og vurdering af mulige gevinster

 Publikationen kommer bl.a. ind på etiske dilemmaer og overvejelser, der kan opstå, når teknologien giver nye muligheder, som fx ændrer relationen mellem borger og medarbejder, eller mellem menneske og teknologi. Og hvordan et etisk kodeks kan sikre, at teknologien tilpasses kommunens værdigrundlag – og ikke omvendt. 

Valg af teknologi skal også på anden vis forberedes, og publikationen giver inspiration til at afdække behov og muligheder for udvikling af relevante teknologier, og til at vurdere de potentielle gevinster.

Inddragelse af borgere og medarbejdere

 
Der er bred enighed om, at inddragelse af borgere og medarbejdere i udvikling og indførelse af teknologi i hverdagen giver bedre udnyttelse af disse hjælpemidler. Publikationen giver derfor forskellige eksempler på en sådan inddragelse, og på inddragelse af private virksomheder. 

Hensigten med publikationen er at bidrage med inspiration, der kan lette kommunernes overvejelser og arbejde med den nye teknologi.