xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Map of Medicine pilotprojekt - evalueringsrapport

Sundhedsstyrelsen har efter sundhedsloven til opgave at udvikle nationale kliniske retningslinjer med henblik på at sikre behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, let adgang til information samt et gennemsigtigt sundhedsvæsen. Digital Sundhed skal danne rammen om digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER, EVALUERINGER 01 NOV 2010


Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med Digital Sundhed opstillet en række krav til et nationalt vidensystem Sundhedsstyrelsen og Digital Sundhed har endvidere i samarbejde afprøvet det engelske system Map of Medicine.

Sundhedsstyrelsen har efter sundhedsloven til opgave at udvikle nationale kliniske retningslinjer med henblik på at sikre behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, let adgang til information samt et gennemsigtigt sundhedsvæsen. Digital Sundhed skal danne rammen om digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med Digital Sundhed opstillet en række krav til et nationalt vidensystem Sundhedsstyrelsen og Digital Sundhed har endvidere i samarbejde afprøvet det engelske system Map of Medicine.

Map of Medicine er et engelsk it-baseret vidensystem, købt af NHS til anvendelse i England. Det indeholder knap 400 diagnosespecifikke evidensbaserede patientforløb baseret på kliniske retningslinjer, hvilket efter Map of Medicines vurdering dækker ca. 80% af det samlede behov for patientforløb baseret på kliniske retningslinjer. Map of Medicine opdateres løbende mindst hver 18 mdr. på basis af seneste evidens.

Formålet med afprøvningen var at se, om Map of Medicine kan anvendes som grundlag for udvikling, vedligeholdelse og formidling af patientforløb baseret på kliniske retningslinjer i Danmark.

Map of medicine


Delrapporter

Delrapport 1

Delrapport 1 - Map of Medicine pilotprojekt - Markedsanalyser af vidensystemer

Delrapport 2

Delrapport 2 - Map of Medicine pilotprojekt - Tilpasning af indhold

Bilag til delrapport 2 - Danske forløb i Map of Medicine

Delrapport 3

Delrapport 3 - Map of Medicine pilotprojekt - Vurdering af klinisk indhold - Spørgeskemaundersøgelse

Delrapport 4

Delrapport 4 - Map of Medicine pilotprojekt - Klinisk afprøvning

Delrapport 5

Delrapport 5 - Map of Medicine pilotprojekt - Afprøvning i simulationsmiljø

Delrapport 6

Delrapport 6 - Map of Medicine pilotprojekt - Test af brugeroplevelsen

Delrapport 7

Delrapport 7 - Map of Medicine pilotprojekt - Teknisk og arkitektonisk vurdering

Bilag til delrapport 7 Map of Medicines rolle i den nationale sundhedsitarkitektur

Delrapport 8

Delrapport 8 Map of Medicine pilotprojekt Sammenlignende analyse af Map of Medicine SFImaterialet og kliniske retningslinjer

Delrapport 9

Delrapport 9 - Map of Medicine pilotprojekt - Analyse og vurdering af integrationsmulighederne i Map of Medicine

Delrapport 10

Delrapport 10 - Map of Medicine pilotprojekt - Analyse og vurdering af SNOMED CT anvendelsen i Map of Medicine

Delrapport 11

Delrapport 11 -Map of Medicine pilotprojekt - Kortlægning og analyse af vidensystemer i regionerne til kliniske retningslinjer

Delrapport 12

Delrapport 12 - Map of Medicine pilotprojekt - Litteraturgennemgang om sundhedsprofesionelles brug af kliniske retningslinjer

Delrapport 13

Delrapport 13 - Map of Medicine pilotprojekt - Analyse af vidensystemerne Best Practice og Clin-eGuide - supplement til delrapport 1