xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 2008

ANALYSER 01 AUG 2009
Denne publikation omhandler data fra monitoreringen af pakkeforløb for kræftpatienter. Publikationen indeholder information om, hvor lang tid der går, fra sygehuset modtager en henvisning med mistanke om kræft til behandlingen af patienten påbegyndes, og om hvor mange patienter, der henvises til et pakkeforløb.

Et pakkeforløb er et forløb, hvor alle relevante undersøgelser på forhånd er planlagt. Formålet er at tilbyde patienter med begrundet mistanke om kræft optimal udredning og behandling, herunder undgå unødig ventetid.

De første pakkeforløb for kræftpatienter blev indført 1. april 2008. For at følge hvordan det går med indførelsen af pakkeforløbene, vil Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner hvert kvartal offentliggøre data fra monitoreringen.

På nuværende tidspunkt kan der vises data for fire kræftsygdomme for perioden 2.-4. kvartal 2008:
  •  Lungekræft
  •  Kræft i tyk- og endetarm
  •  Brystkræft
  •  Kræft i hoved og hals

Elektronisk udgave