Engelsk

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2008

09 DEC 2009

Det samlede antal undersøgelser i 2008 er talt sammen til at være 122.350. Oplysningerne stammer fra de årlige opgørelser over omfanget af de nuklearmedicinske undersøgelser, vi har modtaget fra de sygehusafdelinger, der brugte radioaktive stoffer i år 2008. Det er 14 % mere end ved sammentællingen i 2006, hvor antallet af undersøgelser var 107.190.  

Elektronisk udgave