xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledning om industriel radiografi

23 JUL 2008

Denne vejledning beskriver gældende regler og giver gode råd om strålebeskyttelse ved arbejde med industriel radiografi. Ved industriel radiografi forstås ikke-destruktiv materialekontrol (NDT) under anvendelse af ioniserende stråling fra enten radioaktive kilder (gammaradiografi) eller røntgenapparater (røntgenradiografi). Det primære regelgrundlag for vejledningen findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder og Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 307 af 24. maj 1984 om industrielle røntgenanlæg mv.

Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling. 

Vejledning om industriel radiografi