Engelsk

Kræftplan II - Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet

09 JUN 2005

Kræftplan II giver en række faglige anbefalinger til forbedringer af indsatsen igennem hele kræftpatientforløbet. Flere af anbefalingerne vil umiddelbart kunne anvendes centralt og lokalt i arbejdet med at forbedre indsatsen på kræftområdet. For nogle af kræftplanens anbefalinger er der behov for en nærmere beskrivelse af, hvordan de omsættes til handling, og hvem der bør varetage implementeringen.

Desuden kan der på nogle områder være afledte effekter af en implementering af anbefalingerne, som kræver en nærmere vurdering.