xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb - en medicinsk teknologivurdering 2005

21 NOV 2005

Rapporten »Det accelererede kolonkirurgiske forløb« beskriver en anderledes måde at lede et indlæggelsesforløb, hvor man søger at optimere forløbet ved operation på tyk- og endetarm baseret på den bedste tilgængelige viden om en række enkeltelementer i behandlingen. Disse er blandt andet bedøvelse, smertelindring, faste, information, tarmudrensning, kirurgisk snit, dræn, sonde og postoperativ mobilisering. Rationalet er, at man opnår det mest optimerede forløb ved at optimere hvert af disse elementer.

Formater: