xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering

Formålet med metodehåndbogen er at præsentere videnskabelige metoder og tilgange til MTV og især MTV-analysens fire hovedelementer – Teknologien, Patienten, Organisationen og Økonomien.

VIDEN OG INSPIRATION 01 JAN 2001

Metodehåndbogen kan i forbindelse med et MTV-projekt hjælpe med til at give svar på gængse spørgsmål som f.eks., hvordan formuleres beslutningstagernes spørgsmål om til MTV-spørgsmål, hvordan søges og vurderes litteratur, og hvordan kan studier designes, data indsamles og analyseres indenfor de fire hovedelementer for at svare på de stillede MTV-spørgsmål.

Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering