xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rejseafregning for juniorinspektorer og inspektorer

Du skal udfylde en rejse- og udlægsafregning, skal have refunderet rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med inspektorarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Du skal på forhånd have en aftale om, at du skal have refunderet dine udgifter.

Vi refunderer i nærmere defineret omfang rejseudgifter og udlæg for Inspektorer og juniorinspektorer (i det følgende benævnt inspektorer) i forbindelse med inspektorarbejdet.

Rejseafregningen samt bilag til refusion sendes hurtigst muligt og senest 14 dage efter rejsens afslutning.

Sådan gør du

Rejseafregningen sker ved, at du udfylder ét af de to excelfiler herunder og vedhæfter dem selve afregnings formularen. Læs også vejledningen grundigt inden du går i gang.

Rejse- og udlægsafregning over 24 timer - excel (opdateret 15. januar 2021)

Rejse- og udlægsafregning under 24 timer - excel (opdateret 15. januar 2021)

 

Afregningsformular

 

Vejledning

Hvem kan modtage time-dagpenge og refusion af rejseudgifter og udlæg?

Inspektorer er underlagt lokalaftalen om benyttelsen af time/dagpenge i forbindelse med tjenesterejser, og kan derfor få udbetalt time/dagpenge til ureducerede satser.

Sundhedsstyrelsen refunderer rejseudgifter og udlæg til Inspektorer der rejser for Sundhedsstyrelsen, og som er omfattet af aftalen om tjenesterejser af 30. juni 2000 indgået mellem Finansministeriet og centralorganisation/organisation.


Regler for anvendelsen af forskellige transportmidler, rejseklasser og forplejning

Set ud fra en økonomisk betragtning skal transporten til og fra møder fortrinsvis foregå med offentlig transport. Sundhedsstyrelsen dækker som udgangspunkt ikke rejser på businessclass (fx DSB 1'). Hvis Inspektoren vælger businessclass, så refunderer Sundhedsstyrelsen maksimalt et beløb svarende til standard/økonomibillet.

Bestilling af transport skal som udgangspunkt altid være billigst muligt, med mindre der er truffet aftale om andet.

Sundhedsstyrelsen kan refundere rejser med fly til og fra destinationer i Danmark, hvis det i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske. Dette sker efter forudgående aftale med Inspektorsekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Hvis Inspektoren benytter egen bil, udbetaler Sundhedsstyrelsen godtgørelse pr. km jævnfør statens tjenesterejseaftale efter almindelig godkendt kørsel (1,90 kr./km for 2021). Dokumentation i form af udskrift fra www.krak.dk skal vedlægges rejseafregningen. 

Bemærk at refusion af udgifter til kørsel i egen bil er oplysningspligtig og skal opgives til skattevæsenet på selvangivelsen for den rejsende. Det er den rejsendes eget ansvar at opgive beløbene til SKAT på egen selvangivelse.

Inspektorer der rejser under 24 timer kan få refunderet rimelige udgifter, alt i alt svarende til et beløb på den gældende time-/dagpengesats. Husk dokumentation for afholdte udgifter. 

Inspektorer der rejser over 24 timer kan enten få udbetalt time/dagpenge svarende til den gældende time/dagpenge sats, eller få refunderet rimelige udgifter, alt i alt svarende til et beløb på den gældende time/dagpenge sats. Husk dokumentation for afholdte udgifter.

Hvis der afholdes et planlægningsmøde med forplejning kan der serveres et glas vin eller en øl.

Hvis planlægningsmødet fortsætter efter spisning, kan der disponeres over et ekstra glas vin eller en øl.

Udgifter til alkoholiske drikke udover dette, vil ikke blive refunderet af Sundhedsstyrelsen.

Udfyldelse af rejse- og udlægsafregning

Som rejsende skal du udfylde en rejse- og udlægsafregning for at kunne få refunderet dine udgifter. Vi anbefaler, at afregningsblanketten udfyldes i Excel frem for i hånden. På den måde sikrer vi den korrekte beregning af refusionsbeløbet.

I excel-arket (Rejse- og udlægsafregning hhv. under/over 24 timer – excel) skal du huske altid at: 

  • Påføre CPR-nummer (da betalingen sker til din NemKonto)
  • Udfyld skemaet (Husk som minimum at tilføje dato og formål med rejsen fx Inspektorbesøg på (afdeling) og (hospitalsnavn) den (dato).)

Gem dine originalbilag til du har modtaget pengene på din NemKonto.

Om afregningsformularen

  1. Udfyld formularen.
  2. Excelark og bilag til refusion skal vedhæftes.
  3. Læg venligst mærke til at linket afslutningsvis kræver NemID. Det er muligt både at brug almindelig NemID og NemID medarbejdersignatur.
  4. I Emne bedes du skrive 'Rejseafregning inspektorordningen'
  5. Evt. virksomhed/institution mv.: dette felt skal du blot springe over
  6. Kontaktperson i Sundhedsstyrelsen: i feltet Navn bedes du skrive 'Inspektorsekretariatet', og i feltet E-mail bedes du skrive 'uddannelse@sst.dk'

Praktisk info og takster

Transport og overnatning

Bestilling af transport og overnatning skal ske gennem Carlson Wagonlit Travel på tlf. 3363 7777 – husk altid at oplyse kundenummer 59210. Ved henvendelse skal der gøres opmærksom på, at det vedrører Inspektorordningen.

For at DSB kan udstede elektroniske billetter, bedes I oplyse hvilket af følgende ID der medbringes: pas, kørekort eller personligt kreditkort (type samt de sidste 4 cifre i kortnummeret skal oplyses).

Carlson Wagonlit Travel sender billet/rejseplan til inspektoren og regningen direkte til Sundhedsstyrelsen.

Egen bestilling af overnatning 

Der skal som udgangspunkt benyttes hoteller med statsaftale, såfremt dette findes i en rimelig afstand af inspektorbesøgsadressen. Husk altid at oplyse hotellet om, at der er tale om en booking til statsaftalepris. Regningen skal sendes til Sundhedsstyrelsen, oplys her EAN-nummer 5798 000 363 007. Regningen skal være stilet til Sundhedsstyrelsen, førend den kan betales.

Bookingbekræftelsen skal sendes til Inspektoren

Dispositionsbeløbet til booking af hotel uden morgenmad inkluderet, er jf. gældende sats (år 2021) kr. 1.012 pr. overnatning, og gælder i hele Danmark.

Bookes der et hotel hvor morgenmaden er inkluderet i prisen, må prisen forhøjes tilsvarende. 

Udokumenteret nattillæg ved privat overnatning er jævnfør gældende sats (år 2021) kr. 228 pr. overnatning.

Se oversigten over hoteller, der er omfattet af Statsaftalen: Hotelophold i Danmark (SKI)

Opdateret 08 JUL 2020