xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftplan IV

Kræftplan IV, også kaldet Patienternes Kræftplan, er fra 2016 og byggede videre på de tidligere kræftplaner. Ambitionen med Kræftplan IV var, at færre danskere skal opleve at få en kræftsygdom, flere skal overleve kræft – og alle skal opleve, at deres forløb er veltilrettelagt og at de bliver inddraget undervejs.

Sundhedsstyrelsen afleverede i juni 2016 et fagligt oplæg til Kræftplan IV til sundheds- og ældreministeren. På baggrund af det faglige oplæg fremlagde regeringen i august 2016 sit udspil til ’Patienternes kræftplan IV’, og i februar 2017 indgik regeringen en aftale med Danske Regioner og KL om at sætte de 16 initiativer fra Kræftplan IV i gang, hvoraf ni blev forankret i Sundhedsstyrelsen. Initiativerne blev finansieret gennem aftalerne om finansloven for 2017 og satspuljen for 2017-2020.

Kræftplan IV havde tre nationale målsætninger:

 • At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande
 • At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge
 • At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb

16 initiativer

De 16 initiativer i Kræftplan IV var fordelt på en række fokusområder:

Patienten først og fremmest

 1. Patientansvarlige læger – én læge som følger dig som patient.
 2. Patienten skal med på råd (pulje til beslutningsstøtteværktøjer).
 3. På patientens præmisser - behandling i eller tættere på hjemmet
 4. Målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft
 5. Overblik over behandlingsforløbet - patientens personlige plan.
 6. Hurtige forløb med plads til patienternes ønsker (servicetjek af kræftpakkerne)

Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper

 1. Røgfri generation – ingen rygning blandt børn og unge i 2030.
 2. Hjælp til rygestop til særlige grupper og kræftpatienter.
 3. HPV-vaccination til unge

Øget kvalitet og forbedret overlevelse

 1. Kræft skal opdages tidligere (screening og tidlig opsporing).
 2. Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.).
 3. Et godt liv efter kræft (rehabilitering)
 4. En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)

Rettidig omhu

 1. Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer – drift og anlæg
 2. Udvikling af ny og målrettet behandling (DCCC og eksperimentel kræftkirurgi)
 3. Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling

Sundhedsstyrelsens opgaver

9 af Kræftplan IVs initiativer var forankret i Sundhedsstyrelsen med følgende opgaver:

Initiativ 2:

 • Identificering og udvikling af beslutningsstøtteværktøjer

Initiativ 6:

 • Et servicetjek af pakkeforløb for kræft

Initiativ 7:

 • Udarbejdelse af kampagne målrettet børn og unges rygning

Initiativ 9:

 • Udarbejdelse af HPV-informationskampagne
 • Planlægning af Pilotprojekt HPV hos mænd

Initiativ 10:

 • Opdatering af anbefalinger om screening for livmoderhalskræft
 • Beskrivelse af metoder til at øge deltagelsen i livmoderhalskræftscreeninger hos ressourcesvage
 • Udvikling af engangstilbud om HPV-test

Initiativ 11:

 • Udvikling af uddannelsesmodel for kræftkirurgi
 • Udmøntning af arbejde med kliniske retningslinjer i danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG’erne)

Initiativ 12:

 • Revision af forløbsprogram for rehabilitering og palliation
 • Indhente vidensopsamling omkring senfølger

Initiativ 13:

 • Revision af Anbefalinger for den palliative indsats

Initiativ 15:

 • Fastlæggelse af rammerne for et nyt Center for eksperimentel Kræftkirurgi

Implementering og opfølgning på Kræftplan IV følges løbende i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft og i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Opdateret 08 DEC 2022