xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser til selvmordsforebyggelse under 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed

Omkring 600 mennesker tager hvert år deres eget liv, og antallet af selvmordsforsøg er langt højere. Hvert eneste selvmord er tragisk og har store konsekvenser for de efterladte.

Men til trods for, at forskning viser, at forebyggende tiltag virker, så har antallet stort set været uændret i Danmark siden 2010.

Danmark har tilsluttet sig WHO’s Action plan og FN’s verdensmål om at reducere selvmordsraten med 33 % frem mod 2030. For at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg, er der som led i 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed indgået politisk aftale om en handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Handlingsplanen omfatter seks initiativer:

  1. Kapacitetsløft af de selvmordsforebyggende klinikker
  2. Bedre opfølgning til mennesker i risiko for selvmordshandlinger
  3. Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socialområdet
  4. Udbredelse af peers i den regionale behandlingspsykiatri
  5. Styrket praksisnær forskning af det selvmordsforebyggende arbejde og forbedret datagrundlag
  6. Nationalt rådgivende organ for det selvmordsforebyggende arbejde i regi af Sundhedsstyrelsen

Handlingsplanen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til national handlingsplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Det faglige oplæg er lavet med rådgivning fra både mennesker med levede erfaringer med selvmordsforsøg via EN AF OS og det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, som er bredt sammensat af statslige aktører, regioner, kommuner, forskningsinstitutioner, NGO’er samt faglige organisationer og selskaber.


Opdateret 18 JUN 2024