xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Psykiatrisk akuttelefon

I den politiske aftale ”En bedre psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne” fra november 2023 er der afsat midler til at udvikle og implementere en psykiatrisk akuttelefon. Der er desuden afsat midler til at styrke akutte psykiatriske behandlingstilbud, som akuttelefonen kan visitere til, så mennesker med akut behov for psykiatrisk hjælp kan få rette behandling.

Formålet med den psykiatriske akuttelefon er at bidrage til nem og lige adgang til et relevant akutpsykiatrisk tilbud og styrke en rettidig og relevant indsats fra starten samt sikre høj faglig kvalitet i visitationen af akutte psykiatriske problemstillinger.

Med inddragelse af relevante aktører har Sundhedsstyrelsen til opgave at udarbejde det faglige grundlag for en ny psykiatrisk akuttelefon, som kan implementeres i løbet af 2025.


Opdateret 18 JUN 2024