xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvalg for Tandsundhed

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed er et rådgivende forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor tandplejeområdet.

Udvalgets formål er at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende indsatsen for tandsundhed i Danmark. Rådgivningen skal bidrage til at fremme befolkningens tandsundhed og lighed i tandsundhed, styrke sammenhæng i tandplejeindsatser samt sikre tandplejeindsatser af høj kvalitet.

Udvalgets opgaver

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed har følgende opgaver:

 • At følge udviklingen inden for tandsundhed, herunder nationale, regionale og kommunale initiativers betydning for:
  • At fremme tandsundhed i befolkningen og befolkningens brug af tandpleje og tandplejeindsatser
  • Lighed i tandsundhed
  • Kontinuitet i tandpleje i et livslangt forløb
  • Sammenhæng indenfor og imellem de forskellige tandplejeordninger
  • Relevant tværfagligt samarbejde mellem tandplejen og resten af sundhedsvæsenet
  • Kvalitet i undersøgelse, diagnostik, sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
  • Evidensbaseret tandpleje og nationale kliniske anbefalinger
  • Sundhedsberedskab i tandplejen
  • Hensigtsmæssig brug af tandplejens ressourcer
  • Strålebeskyttelse i tandplejen
 • Bidrage til at understøtte nationale tiltag inden for tandsundhed
 • Bidrage til at sikre faglig udvikling og vidensdeling

Medlemmer og kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Medlemsliste - opdateret 190424

Mødereferater

Opdateret 19 APR 2024