xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organisering af fødeområdet

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organiseringen af fødetilbud. Formålet med anbefalingerne er at sikre et ensartet tilbud på fødeområdet.

Der fødes hvert år omkring 60.000 børn i Danmark, og fødslen af hvert enkelt barn er en livsbegivenhed. Danmark er et af verdens mest sikre lande at føde i både for mor og barn, og området varetages med stor faglighed og kvalitet.

Aktuelt er  flere regioner i gang med at udvikle og udvide deres fødselstilbud. Samtidig er der stadig flere kvinder, der ønsker at føde andre steder end på en fødeafdeling på et sygehus..

I lyset af denne udvikling, og for at sikre et ensartet tilbud på tværs af landet, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger for organiseringen af fødetilbud. Formålet med anbefalingerne er at bidrage til, at alle får et ensartet tilbud af høj kvalitet på tværs af landet, samt at sikre et fokuseret fagligt grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne på fødeområdet, og at etablere en fælles faglig ramme for organiseringen af de forskellige fødselstilbud i Danmark.

I anbefalingerne gennemgås fire fødetilbud i Danmark:

  • fødsel på en fødeafdeling på sygehus
  • fødsel på en klinik på sygehus med fødeafdeling
  • fødsel på en klinik uden for sygehuset
  • hjemmefødsel

De forskellige tilbud gennemgås, herunder hvilke målgrupper af fødende tilbuddene retter sig mod, samt hvordan man  organiserer de forskellige typer af fødetilbud i Danmark, så det er entydigt og ensartet, hvilke faglige krav og kompetencer et givent tilbud omfatter.

Anbefalingerne kan læses her:

Anbefalinger for organisering af fødetilbud
Opdateret 16 SEP 2021