xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler.

Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. For den enkelte borger betyder det, at de tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftaler udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget i de fem regioner.

Bekendtgørelse

Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler og har i den forbindelse udarbejdet en ny vejledning.

Vejledningen fokuserer blandt andet på, at regioner og kommuner opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet, som bliver fastlagt med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsnet.

Derudover skal regioner og kommuner fastlægge sundhedsaftalens målgrupper og indsatser ud fra en populations- og databaseret tilgang til de borgere, som er omfattet af sundhedsaftalen i den enkelte region. På den måde understøttes samarbejdet om at skabe mest mulig sundhed for borgerne, og der bliver lagt vægt på en proaktiv tilgang til blandt andet forebyggelse af sygdom.

Tilføjet i vejledningen, er sundhedsklyngerne, som blev indført i 2022. Sundhedsklyngen består af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau. Det politiske niveau skal understøtte den politiske forankring og igangsættelse af indsatser i sundhedsklyngen relateret til omstilling til det primære sundhedsvæsen. Det faglige strategiske niveau skal implementere konkrete løsninger for bedre sammenhæng, kvalitet samt øget nærhed. Dette kan fx være implementering af tiltag i en national kvalitetsplan baseret på kvalitetsstandarder, der skal understøtte omstillingen til det primære sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Godkendelsen beror på, at sundhedsaftalerne lever op til kravene i vejledningen om sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Varigheden af sundhedsaftalen er fire år fra ikrafttrædelsesdatoen. Grundet oprettelse og etablering af sundhedsklynger gav Sundhedsstyrelsen udsættelse af indsendelsesfristen på et halvt år. Dette betød at de tidligere aftaler var gældende i fire og et halvt år. De nye Sundhedsaftaler er således gældende i tre og et halvt år.

Senest to år efter ikrafttrædelse af sundhedsaftalerne skal sundhedssamarbejdsudvalget til orientering indsende en midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen, og senest et halvt år før sundhedsaftalernes udløb skal sundhedssamarbejdsudvalgene til orientering indsende en slutstatus til Sundhedsstyrelsen.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler 2024-2027

Se sundhedsaftalerne for 2024-2027 her:

Region Nordjylland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Region Midtjylland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Region Syddanmark - Sundhedsaftalen 2024-2027

Region Sjælland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Region Hovedstaden - Sundhedsaftale 2024-2027

Svarbreve

Se Sundhedsstyrelsens svarbreve til sundhedskoordinationsudvalgene ved godkendelse her:

Svarbrev til Region Nordjylland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Svarbrev til Region Midtjylland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Svarbrev til Region Syddanmark - Sundhedsaftalen 2024-2027

Svarbrev til Region Sjælland - Sundhedsaftalen 2024-2027

Svarbrev til Region Hovedstaden: Sundhedsaftalen 2024-2027

Opdateret 06 MAR 2024