xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for thoraxkirurgi

Kort specialebeskrivelse

Thoraxkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i brystvæg, hjerte, lunger, spiserør, mellemgulv samt brysthulens øvrige organer og kar, hvor kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Thoraxkirurgi af den 13. november 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret:

Specialerapport for Thoraxkirurgi
Medlemsliste for arbejdsgruppen vedr. Thoraxkirurgi

Materiale

Børnehjertekirurgi

Som led i den løbende opfølgning vedrørende varetagelse af specialfunktioner og i relation til den igangværende revision af specialeplanen har Sundhedsstyrelsen i dialog med faglige og administrative repræsentanter fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden gennemgået varetagelsen af operationer for medfødte misdannelser af hjertet og/eller de store kar (børnehjertekirurgi) hos børn og unge under 18 år.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at børnehjertekirurgien i Danmark fremadrettet kun skal varetages på Rigshospitalet. Udover hjertekirurgiske indgreb hos børn og unge under 18 år, samt hjertekirurgiske indgreb for medfødte hjertemisdannelser (GUCH) hos voksne, vil samlingen også omfatte invasive kateterbaserede kardiologiske procedurer hos samme patientgruppe samt fødsel hos udvalgte gravide, der bærer foster med kompliceret hjertesygdom.

Samlingen af børnehjertekirurgi på Rigshospitalet vil ske med udgangen af 2016.

Læs mere: Børnehjertekirurgi samles på Rigshospitalet

Hjertetransplantationer

I Danmark kan patienter fortsat blive hjertetransplanteret to steder i landet.

Sundhedsstyrelsen følger løbende op på, hvordan sygehusene varetager de specialfunktioner, som de er blevet tildelt i specialeplanen, og i den forbindelse har vi gennemgået organiseringen og resultaterne for hjertetransplantationer i Danmark. 

Transplantation af hjertet kan i dag udføres på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, Skejby. Sundhedsstyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at begge centre i en årrække har haft gode og ligeværdige resultater, med en høj kvalitet i varetagelsen af hjertetransplantationer.

Sundhedsstyrelsen finder således, at den nuværende organisering med to centre i landet fortsat kan opretholdes. 

Særligt komplekse patienter vil blive henvist til hjertetransplantation på Rigshospitalet, som varetager kombineret hjerte-lungetransplantation og fremadrettet også skal varetage alle hjertetransplantationer hos børn og unge under 18 og hos voksne med medfødt hjertesygdom (GUCH).

Sundhedsstyrelsen vil samtidig følge området tæt i de kommende år. Blandt andet med henblik på at se, om der sker ændringer i antallet af patienter, der bliver transplanteret. En grundlæggende præmis for høj kvalitet er ”øvelse gør mester”, og derfor er det afgørende for fortsat opretholdelse af to centre, at antallet af patienter ikke falder væsentligt.
Opdateret 26 JUL 2023