xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Informationsmateriale om børn født med variationer i kønskarakteristika

Et af handlingsplanens initiativer er udarbejde informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (variationer med karakteristika). Sundhedsstyrelsen står for at udarbejde og udgive materialet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece til forældre til børn med variationer i kønskarakteristika på baggrund af et ønske fra både det faglige miljø og fra familierne målrettet informationsmateriale og patientinformation til forældre til børn født med variationer i kønskarakteristika. Pjecen skal give forældre overskuelig og let tilgængelig sundhedsfaglig information om deres barns tilstand og prognose samt beskrive de behandlingsmuligheder, valg og dilemmaer, man som barn og forældre skal tage stilling til.

Læs pjecen om forældre til børn født med variationer i kønskarakteristika
Opdateret 20 DEC 2023