xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af variationer i kønskarakteristika

Medicinsk behandling målrettet den enkelte er den mest almindelige behandlingsform. Kirurgisk behandling af børn med variationer i kønskarakteristika vil kun meget sjældent være påkrævet og foretages kun af helbredsmæssige årsager.

I Danmark er det Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, der varetager udredning og medicinsk behandling af mennesker med variationer i kønskarakteristika.

De fleste personer med variationer i kønskarakteristika har ikke behov for kirurgisk behandling. Behandlingstilbuddene er derfor primært individualiseret medicinsk behandling, afhængigt af den specifikke årsag til variationerne.

Kirurgisk behandling

Nyfødte, børn og unge med variationer i kønskarakteristika har kun sjældent behov for kirurgisk behandling, og årligt bliver kun meget få vurderet med henblik på kirurgisk behandling. Endnu færre får foretaget et kirurgisk indgreb.

I Danmark vil kirurgi altid ske af helbredsmæssige årsager og efter grundig lægefaglig drøftelse i det højtspecialiserede, multidisciplinære team ved de universitetshospitaler, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Der kan være flere formål med at tilbyde kirurgi, herunder at forebygge urinvejssygdomme som infektioner og inkontinens, at forebygge væskeansamling i skede og livmoderhule, at bevare muligheden for fremtidig forplantning, at forhindre udvikling af kræft i kønskirtler samt ikke mindst hensynet til barnets muligheder for en god udvikling og livskvalitet.

Kosmetisk kirurgi?

I Danmark er det forbudt at udføre kosmetisk behandling på personer under 18 år, forstået som korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende begrundelse, eller behandling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet.

Lovens ord er klare, og det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at reglerne nøje overholdes i Danmark. Man kan som patient eller familie opleve, at en kirurg taler om ”et kosmetisk tilfredsstillende resultat” af en operation. Det betyder imidlertid ikke, at operationen er foretaget med en kosmetisk begrundelse, men blot at den fysiske heling efter operationen er tilfredsstillende.

Det er strafbart, hvis en læge overtræder loven og opererer udelukkende af kosmetiske årsager. Hvis du har viden om eller oplever dette, kan du rapportere din viden eller klage over dine oplevelser til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager: Behandling

Opdateret 12 APR 2021