xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

ARTEMIS-mission til Danmark

I 2022 havde Danmark besøg af syv uafhængige, internationale eksperter udsendt af det internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for sikker håndtering af radioaktivt affald.

ARTEMIS-missioner (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) skal gennemføres i alle EU-medlemsstater med baggrund i direktivkrav. Missionerne varetages af det internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Ved ARTEMIS-missionen i 2022 blev det danske system for håndtering af radioaktivt affald vurderet i forhold til IAEA’s standarder. Målene med missionen var følgende:

  • at styrke og forbedre de organisatoriske og praktiske rammer for, hvordan radioaktivt affald forvaltes i Danmark
  • at understøtte og styrke den videre udvikling af det arbejde, som gennemføres i medfør af Folketingets beslutning B90 fra 2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

Gå til beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside her

Forud for missionen lå omfattende forberedelser, som hovedsageligt involverede Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Dansk Dekommissionering. Sidstnævnte var vært for missionen og er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg ved Risø og for at håndtere radioaktivt affald fra brugere af radioaktivt materiale i Danmark.

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse deltog i missionen som koordinator og forbindelsesled imellem IAEA review-teamet og danske repræsentanter. Missionen varede i ni dage, hvor der blev gennemført interviews og aflagt besøg på anlæggene ved Dansk Dekommissionering.

IAEA udsendte i maj 2022 en pressemeddelelse med de foreløbige resultater fra ARTEMIS-missionen i Danmark. 

Gå til IAEA og læs pressemeddelelsen

IAEA's endelige rapport kan læses her

Opdateret 14 MAR 2024