xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Internationalt samarbejde på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen deltager i internationalt samarbejde om strålebeskyttelse, blandt andet gennem EU og IAEA.

Internationalt samarbejde om strålebeskyttelse, der har relation til danske bestemmelser og arbejde på området, sker primært inden for følgende organisationer og institutioner:

EU, Den Europæiske Union

Arbejdet med strålebeskyttelse inden for Den Europæiske Union tager udgangspunkt i medlemslandenes og Europa-Kommissionens forpligtigelser i henhold til Euratom-traktaten.

Europa-Kommissionens Strålebeskyttelsesenhed er placeret i Luxembourg. Kommissionen rådgives i alle spørgsmål om strålebeskyttelse af en ekspertgruppe nedsat i henhold til artikel 31 i Euratom-traktaten.

I 2007 oprettedes på baggrund af en Rådskonklusion ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), der består af direktører og seniormedarbejdere fra de europæiske nukleare tilsynsmyndigheder.

Arbejde om strålebeskyttelse i EU 

Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

EU-Kommissionens Strålebeskyttelsesenhed

EU-Kommissionens ekspertgruppe

European Nuclear Safety Regulators Group

IAEA, Det Internationale Atomenergiagentur

FN-organisationen IAEA (International Atomic Energy Agency) fungerer på verdensplan som mellemstatsligt forum for videnskabeligt og teknisk samarbejde på det nukleare område, herunder på strålebeskyttelsesområdet. 

Læs om Det Internationale Atomenergiagentur

NEA, OECD’s Atomenergiagentur

OECD’s (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) Atomenergiagentur (Nuclear Energy Agency) formidler i tillæg til det nukleare område også samarbejde mellem strålebeskyttelsesmyndighederne i OECD’s medlemslande.

Læs mere om OECD’s Atomenergiagentur

ICRP, Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse

ICRP (International Commission on Radiological Protection) er en uafhængig institution, der udsender anbefalinger og vejledninger om de grundlæggende videnskabelige og tekniske forhold for beskyttelse af personer mod ioniserende stråling. 

ICRP’s anbefalinger og vejledninger danner normalt udgangspunkt for udarbejdelsen af EU-direktiver og dermed også for den danske lovgivning på området.

Læs mere om ICRP

ICRU, Den Internationale Kommission for Strålingsenheder og Målinger

ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) er en uafhængig institution, der udsender anbefalinger og vejledninger om størrelser og enheder for ioniserende stråling. ICRU udarbejder også procedurer for måling og anvendelse af disse størrelser inden for røntgendiagnostik, stråleterapi, strålebiologi og industrielle anvendelser.

Læs mere om ICRU

UNSCEAR, De forenede Nationers Videnskabelige Komité vedrørende Effekterne af Atomstråling

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) udgiver med ca. 3 - 5 års mellemrum rapporter om strålingskilder og biologiske effekter af ioniserende stråling. Rapporterne, der er omfangsrige og detaljerede, er baseret på en gennemgang og sammenskrivning af de på udgivelsestidspunktet publicerede forskningsresultater på området. UNSCEAR-rapporterne betragtes som vigtige referencedokumenter med hensyn til vurdering af den biologiske virkning af ioniserende stråling.

Læs mere om UNSCEAR

WHO, Verdenssundhedsorganisationen

FN-organisationen WHO (World Health Organisation) fungerer på verdensplan som mellemstatsligt forum for videnskabeligt og teknisk samarbejde på det sundhedsmæssige område.

Læs mere om WHO

Opdateret 14 MAR 2024