xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Om vold i nære relationer

Vold i nære relationer er et folkesundhedsproblem, både i Danmark og verden over, idet vold medfører alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for de personer, der udsættes for og overværer volden. Ved at opspore og målrette indsatser mod vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre, kan sundhedsvæsnet bidrage til at fremme både børns og voksnes trivsel og styrke deres fysiske og psykiske helbred.

Konsekvenserne af vold i nære relationer påvirker den mentale og fysiske sundhed hos både den gravide, de kommende og nye forældre, det nyfødte barn og eventuelle andre børn i familien både på kort og lang sigt. Graviditeten og barnets første to leveår er centrale for at lægge et godt fundament for mental og fysisk sundhed senere i livet, og mental sundhed og trivsel er vigtig for både barnet og familien.

Mødet med gravide, kommende og nye forældre i svangreomsorgen, sundhedsplejen og almen praksis giver en unik mulighed for at møde, identificere og støtte de mennesker, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

Regeringens Nationale Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023 indeholder en række initiativer, der sætter fokus på vold i nære relationer, tidlig opsporing, mere viden og bedre koordination samt hjælp til de, der er udsat for, udøver eller overværer vold.

Det er på baggrund af disse, at Sundhedsstyrelsen i tæt samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet forskelligt materiale til sundhedsprofessionelle om opsporing af og indsatser målrettet vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre.

Her på hjemmesiden kan du læse om: 

  • Baggrundsmaterialer udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Syddansk Universitet på vegne af Sundhedsstyrelsen og SIRI
  • Håndbøger om opsporing i svangreomsorgen, sundhedsplejen og almen praksis
Opdateret 08 MAJ 2024