xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens rådgivende videnskabelige udvalg for miljø og sundhed

Udvalgets overordnede formål er at yde forskningsbaseret faglig rådgivning med fokus på forebyggelse af sygdomme relateret til miljøfaktorer.

Kommissorium

Se Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Medlemmer og deres suppleanter

Habilitetserklæringer

Navn  Titel 
Ulla Vogel Professor, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (formand)
Karin Sørig Hougaard Seniorforsker.adjungeret professor, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (suppleant)
Helle Vibeke Andersen Seniorforsker Emerita, ph.d., BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
Tina Kold Jensen Professor, ph.d. Forskningsenheden for Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST, Syddansk Universitet - Odense (suppleant)
Anna-Maria Andersson
Centerleder, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, Rigshospitalet
Elvira Brauner
Seniorforsker ph.d., Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet (suppleant)
Jacob Bønløkke
Overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital
Ole Carstensen Ledende overlæge, Arbejdsmedicin . Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning (suppleant)
Johannes Utoft Christensen
Civilingeniør, Social- og Boligstyrelsen
Casper Hillestrøm Pold Civilingeniør, Social- og Boligstyrelsen (suppleant)
Annette Kjær Ersbøll
Professor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Janne Tolstrup
Forskningsleder, dr.med., ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (suppleant)
Anne Hempel-Jørgensen
Overlæge,ph.d., Styrelsen for Patientsikkerhed,Tilsyn og Rådgivning Vest
Christina Joensson Chefkonsulent, Styrelsen for Patientsikkerhed,Tilsyn og Rådgivning Øst (suppleant)
Rene S. Hendriksen Professor, ph.d. DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Anne Marie Vinggaard Professor, ph.d., DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Steen Solvang Jensen
Seniorforsker, sektionsleder, ph.d, Sektion for Atmosfæriske Emissioner og Modellering, Institut for Miljøvidenskab og DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi , Aarhus Universitet 
Katrin Vorkamp
Professor, ph.d., Institut for Miljøvidenskab og  DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (suppleant)
Jeanne Duus Johansen
Professor, dr. med., Videncenter for Allergi Herlev og Gentofte Hospital
Claus Zachariae
Cheflæge, dr. med., Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital (suppleant)
Maja Kirkegaard
Cand. scient., ph.d., Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen
Charlotte Legind
Cand. scient., ph.d., Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen (suppleant)
Lisbeth E. Knudsen
Professor, ph.d., Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Peter Møller
Professor, dr. med., Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (suppleant)
Asja Kunø Afdelingslæge, ph.d., Statens Serum Institut
Sonja Mikkelsen
Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
Flemming Ingerslev Specialkonsulent, Arbejdstilsynet (suppleant)
Harald Meyer Overlæge, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital (suppleant) 
Anette Pagh Rosenthal Afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen
Kresten Breddam Institutchef Strålebeskyttelse (SIS), Sundhedsstyrelsen (suppleant)
Mette Sørensen
Professor, ph.d., Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Ulla Hvidtfeldt Seniorforsker, ph.d.  Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse (suppleant)
Lea Stine Tobiassen Toksikolog, Kemikalier, Miljøstyrelsen
Gunnar Toft
Seniorforsker, ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus
Eva Bonefeld-Jørgensen
Professor, centerleder, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (suppleant)
Sandra Søgaard Tøttenborg Miljømedicinsk forskningsleder, lektor, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital
Harald Meyer Overlæge, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital
Opdateret 14 FEB 2024