xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ansøg om certifikation som leverandør af ydelser til friplejeboliger

Både enkeltpersoner og organisationer kan søge om at få certifikation som friplejeboligleverandør. For at etablere sig og drive virksomhed som friplejeboligleverandør skal man certificeres af Sundhedsstyrelsen.

Anpartsselskaber, fonde, selvejende institutioner og enkeltpersoner med CVR-numre er eksempler på de, der kan blive certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere ydelser til og udleje friplejeboliger uden at have en driftsoverenskomst med den kommune, som friplejeboligerne ligger i.

Friplejeboliger skal altså ikke have en bestemt selskabsform.

Friplejeboligleverandører skal have en gyldig certifikation til at drive virksomhed knyttet til godkendte friplejeboliger. Sundhedsstyrelsen behandler ansøgninger om at blive certificeret til at kunne levere de specifikke ydelser efter serviceloven.

Ydelser som friplejeboligleverandører med certifikation kan levere

Som minimum skal virksomheden for at få certifikation som friplejeboligleverandør kunne levere personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 87.

Virksomheden kan også blive certificeret til at levere

  • rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, 
  • socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85,
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, 
  • ledsagelse efter servicelovens § 97, 
  • særlig kontaktordning efter servicelovens § 98 for personer, som er døvblinde 
  • tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102.

Det kan ske enten samtidig med ansøgning om at blive certificeret til at levere personlig hjælp og pleje efter servicelovens §§ 83 og 87, eller på et senere tidspunkt ved at sende en ny ansøgning.

Der kan ikke søges om at få certifikation til at levere andre ydelser efter serviceloven udover ovenstående. Der kan heller ikke søges om at blive certificeret til at levere ydelser efter anden lovgivning, fx sundhedslovgivningen.

Som friplejeboligleverandør kan man kun indgå lejeaftale med en borger, hvis man har fået meddelt certifikation til at levere de ydelser, som borgeren er visiteret til af en kommune.

Ansøg om certifikation som friplejeboligleverandør

Ansøg om at blive certificeret af Sundhedsstyrelsen ved at udfylde skemaet (Word), som du henter via linket nedenfor.
Ved ansøgningsskemaet er der en vejledning i at udfylde skemaet.
Man kan ansøge om at blive certificeret som friplejeboligleverandør hele året.

Ansøgningsskema (Word)

Vejledning (PDF)

Kontakt ved spørgsmål

Skriv gerne til os i Ældre og demens: aed@sst.dk

Opdateret 07 NOV 2022