xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Friplejeboliger

Friplejeboliger er en valgmulighed, når den ældre borger har behov for pleje på alle tider af døgnet og er visiteret til en plejebolig af sin kommune.

Når borgeren er blevet visiteret til en plejebolig, har denne ret til frit at vælge en plejebolig, uanset hvor boligen ligger i Danmark.

Hvis borgeren fx skulle ønske at flytte til en plejebolig i en anden kommune, end den nuværende bopælskommune, har borgeren ret til at få anvist en plejebolig på lige fod med de borgere, der allerede bor i den ønskede kommune, 

Borgeren skal dog opfylde betingelser for at blive visiteret til en plejebolig både i den kommune, borgeren  vil flytte fra, og i den kommune borgeren gerne vil flytte til - det kaldes 'dobbeltvisitation'.

Når borgeren er visiteret til en plejebolig, har denne også ret til at vælge en friplejebolig.

Friplejeboliger er ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser. Det betyder, at uanset hvor borgeren  måtte ønske at bo i en friplejebolig fremover, skal denne blot visiteres til en plejebolig af den nuværende bopælskommune. En friplejeboligleverandør kan dog afvise ansøgning om plejebolig.

Plejehjemsoversigten med plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre

 

Opdateret 20 MAR 2023