xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet

Overgangen fra arbejdsmarked til pension betyder for mange mennesker, at hverdagen ændrer sig markant. Med satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.

Partnerskabet, har bestået af kommuner, foreninger, forskere, og pensionsselskaber, og har haft til formål at afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler, udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere initiativer. Partnerskabets arbejde blev afsluttet i december 2022.

 

Opdateret 25 JAN 2023