xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens og svækkede kognitive funktioner

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om demens og svækkede kognitive funktioner under det forebyggende hjemmebesøg.

Samtalehjulet

Redskabet tager højde for borgerens kognitive funktionstab og kan sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog, hvor omdrejningspunktet er borgerens egne værdier, ressourcer og problemstillinger.

Samtalehjulet kan også bidrage til, at professionelle og pårørende får større indsigt i personens livsverden.

 

BASIC-Q modellen - Tidlig opsporing af demens

BASIC-Q er et dansk valideret redskab. Redskabet er udviklet med henblik på at hjælpe fagpersoner i den kommunale sektor med at identificere ældre borgere med mulig kognitiv svækkelse, som kan have behov for udredning ved egen læge.
 
Redskabet har høj diagnostisk træfsikkerhed og kan gennemføres på mindre end 5 minutter. 
 
Med respekt for borgeren og gennem dialogen registreres og observeres der, om der er tegn på kognitiv svækkelse.
 
Ved tegn henvises efter aftale med borgeren til egen læge, der udreder.
Opdateret 18 SEP 2020