xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af ensomhed hos ældre

De fleste ældre mennesker lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed blandt ældre mennesker.

At føle sig ensom er ikke det samme som at være alene. Man kan være selvvalgt alene, men man vælger ikke selv at føle sig ensom. Ensomhed er en følelse, der kan opstå, når man har sparsom eller manglende social kontakt med andre, i forhold til det behov, man har.

Ensomhed kan føre til mindsket livskvalitet for ældre mennesker. Det har også betydning for sundheden, viser forskningen. Ældre mennesker, som oplever at de er ensomme, har dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Ensomhed og svage sociale relationer er derfor ikke kun et socialt problem, men øger også presset på sundhedssektoren.

Kommunernes indsatser

Det kan være en udfordring at opspore de ældre mennesker, som er i risiko for ensomhed, og hjælpe dem i gang med aktiviteter, der giver mulighed for at etablere meningsfulde netværk.

Forskningen viser, at oplevet ensomhed er lige så udbredt blandt ældre mennesker, der deltager i aktiviteter, som blandt dem, der ikke gør. Det er med andre ord ikke aktiviteten i sig selv, der mindsker ensomheden – det er følelsen af at blive set og hørt, at blive talt til og at have en betydning i andre menneskers liv. Det er derfor afgørende, at aktiviteten skaber rammer for fællesskab, samvær og nærvær. 

Mere om ensomhed

Her kan du læse mere om vores arbejde omkring ensomhed og finde de materialer, der allerede er lavet og som kan bruges i arbejdet med at forbygge ensomhed blandt ældre.

 

Videnscenter for værdig ældrepleje - Ensomhed

Opdateret 02 FEB 2023