xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkoholforbrug blandt ældre

En del ældre mennesker har et højt alkoholforbrug. Samtidig tåler ældre alkohol dårligere end yngre, og alkoholforebyggelse målrettet ældre borgere er derfor et væsentligt indsatsområde.

Danskerne har generelt et højt alkoholforbrug, og ældre er ingen undtagelse. Tal fra den nationale sundhedsprofil 2021 viser, at 33 pct. af alle mænd og 14 pct. af alle kvinder mellem 65 og 74 år drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Ca. hver femte vil gerne nedsætte alkoholforbruget. 

Den nationale sundhedsprofil 2021

Ældres alkoholforbrug er forbundet med de samme risici som alle andres, men følgevirkningerne kan være sværere og opstår typisk ved et relativt mindre alkoholforbrug. Ældre får nemlig generelt en højere alkoholpromille end yngre ved indtagelse af samme mængde alkohol, og de har oftere sygdomme eller tilstande, som kan forværres af alkohol. Som ældre er man også oftere i behandling med medicin, hvor virkningen heraf kan forstærkes eller mindskes, når der indtages alkohol.

Kommunernes indsatser

Kommunen har med ansvaret for såvel forebyggelse som alkoholbehandling en enestående mulighed for at forebygge alkoholskader – også blandt ældre borgere.

Kommunale medarbejdere møder jævnligt ældre borgere, der er i risiko for, eller som allerede har sociale og/eller helbredsmæssige problemer pga. deres alkoholforbrug. Medarbejderne kan medvirke til, at borgerne og eventuelt deres pårørende får relevante tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Der kan også gives sociale tilbud, som kan afhjælpe problemer, der ligger bag et øget forbrug af alkohol, eller støtte den enkelte i at fastholde et reduceret alkoholforbrug efter endt alkoholbehandling.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Foredrag og temadage om alkohol målrettet ældre mennesker, som øger ældres viden om alkohol og for nogle kan motivere til at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner
  • Uddannelse af ressourcepersoner med særlig viden om ældre mennesker og alkohol, som kan give et fagligt løft og styrke den forebyggende alkoholindsats
  • Dialog ved forebyggende hjemmebesøg, hvor medarbejderne har en unik mulighed for at bidrage til opsporingen, hvis alkohol gøres til et fast tema i samtalen

 

Opdateret 13 DEC 2023