xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftsygdomme og hjertesygdomme

Kræft er en samlebetegnelse for en række sygdomme, der kan opstå forskellige steder i kroppen, og som forebygges, diagnosticeres og behandles på forskellige måder og med varierende muligheder for at blive rask.

  • en tredjedel af alle danskere får kræft inden de fylder 75 år
  • 385.000 danskere lever med en kræftdiagnose
  • to ud af tre kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
kilde: cancer.dk/fakta-kraeft/statistik-om-kraeft/noegletal

 

Samlet set er kræft den mest almindelige dødsårsag i Danmark (25,5 % for kvinder og 27,8 % for mænd i 2022), men vi er blevet bedre til at diagnosticere og behandle kræft end tidligere, så stadig flere bliver sygdomsfrie eller lever længere med sygdommen. Hjertesygdomme er den næstmest hyppige dødsårsag (12,2 % for kvinder og 14,8 % for mænd) (Sundhedsdatastyrelsen, dødsårsager)

Antallet af mennesker der får kræft stiger fortsat, og det har den gjort i alle de år, vi systematisk har registreret kræfttilfælde i Danmark.

Mistanke om kræft og udvalgte hjertesygdomme

Er der mistanke om, at du har kræft eller udvalgte hjertesygdomme, gælder en række patientrettigheder - herunder regler for, hvor længe du må vente på udredning og behandling. 

Læs mere om maksimale ventetider ved kræft og hjertesygdomme

Opdateret 09 FEB 2024