xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Udvikling af NKR 2019

Faglige selskaber og miljøer kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2019 via puljen på Finansloven 2017. Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

De nationale kliniske retningslinjer, der bliver udarbejdet for puljemidler, skal udarbejdes efter GRADE-metoden til vurdering af sundhedsvidenskabelig evidens, formulering af anbefalinger og kvalitetssikring af kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en metodehåndbog for at understøtte udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer. Herudover udbyder Sundhedsstyrelsen metodekurser og workshops.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2019 er 1. november 2018 kl. 12.

Ansøgningsskema

Puljeopslag

Metodehåndbog, protokol og vejledninger

Opdateret 16 NOV 2018