Engelsk

Systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade

Baggrund 

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med af-sæt i sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Hvem kan søge?

Regioner og kommuner kan søge om midler til systematisk arbejde med brugertilfredshed i forhold til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter en erhvervet hjerneskade.

Projektperiode

Projekterne skal igangsættes ultimo 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 5 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af projekter, der understøtter at der arbejdes systematisk med brugertilfredshed på hjerneskadeområdet i regioner og kommuner.

Ansøgningsfrist

11. december 2017 kl. 12.

Materialer

Puljeopslag

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

Oversigt 

Puljen er en ud af fem puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017. Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner, findes her 

Opdateret 16 NOV 2018