xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Styrket indsats på epilepsiområdet: Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser

Med aftalen for finansloven for 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet, hvoraf der samlet blev afsat 32,3 mio. kr. i perioden 2019-2022 til at sikre mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi.

Som del af midlerne til epilepsiområdet er denne pulje på 10 mio. kr. i perioden 2019-2022 afsat. Puljens formål er at støtte regionale og kommunale projekter, der omhandler tværfaglig vurdering af funktionsevne og rehabiliteringsindsatser. 

Formål

Puljens overordnede formål er at understøtte, at mennesker med epilepsi med behov for tværfaglig funktionsevnevurdering opspores og tilbydes udredning af funktionsevne. 

Projektperiode

Projekterne skal igangsættes i 2020 og afsluttes inden udgangen af 2022. 

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om midler er den 4. september 2020.

Hvem kan søge?

Midlerne kan søges af regioner og kommuner, herunder sygehusafdelinger og kommunale enheder, evt. i samarbejde med hinanden eller med relevant tredje part. 

Målgruppe for projekterne

Målgruppen for projekterne er personer med epilepsi, hvor epilepsien vurderes at være den primære årsag til den nedsatte funktionsevne. 

Ansøgningsmaterialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Opdateret 02 JUL 2020