xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde i 2022

Kommuner, selvejende og private leverandører på ældreområdet inviteres hermed til at ansøge puljen: ”Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde i 2022”. Læringsforløbet forestås af værdighedsrejseholdet i regi af Videnscenter for værdig æld-repleje under Sundhedsstyrelsen.

Tidsramme

I denne pulje er det muligt at ansøge om læringsforløb med forventet opstart i primo 2022, tidligst februar. Læringsforløbet skal senest afsluttes i december 2022.

Baggrund for projektet

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023 . Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der etableret et værdighedsrejsehold, der forestår praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen.

Formål

Puljen har til formål at understøtte værdighed i ældreplejen gennem målrettet udvikling af ledelseskompetencer, strukturer og organisering. Der vil således være fokus på rammer, arbejdsgange, snitflader og sammenhænge med henblik på at arbejde konkret med udvikling af de lokale ledelseskompetencer. Læringsforløbene skræddersyes, så læringsforløbets konkrete formål og indhold netop tager udgangspunkt i ansøgers aktuelle behov, udfordringer og målsætning.

Målgruppe

Den primære målgruppe for læringsforløbene er ledere og udvalgte medarbejdere med ledelses-, udviklings- eller implementeringsansvar, som i dagligdagen rammesætter arbejdet med værdig ældrepleje.

Hvem kan søge

Kommuner, selvejende og private leverandører på ældreområdet, der ønsker at løfte ledelses-kompetencer, strukturer og organiseringer med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan ansøge om et læringsforløb.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive de udfordringer, de ønsker, læringsforløbet skal have fokus på.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive forventninger til udbyttet af læringsforløbet, herunder hvilken effekt det forventes at have på værdighed i ældreplejen.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive motivationen for deltagelse i læringsforløbet

Ansøgere, der tidligere har modtaget et forløb ved værdighedsrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kriterierne. Ved et forløb forstås tildelte forløb fra puljerne ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold” hhv. fra 2018 og 2019 og ”Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde” hhv. fra 2019 og 2020.

Kommuner, selvejende og private leverandører kan søge til andre plejeenheder, der ikke har fået tildelt et forløb ved værdighedsrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Det vurderes positivt, hvis der i et tidligere kort konsultations- og rådgivningsforløb ved Videnscentret eller på basis af påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed som ligger før d. 1 juli 2020, er vurderet et væsentligt potentiale for ansøgeren ved et læringsforløb.

Økonomi

Læringsforløbet er gratis.

Det betyder, at Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til værdighedskonsulenterne samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver ikke tilskud til frikøb af medarbejdere eller vikardækning samt projektrelaterede udgifter til forplejning, lokaler og kontorartikler mv.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 12.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslaget

Ansøgningsskemaet

Bilag 1 – Resumé af tildelte læringsforløb

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 18. oktober 2021 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Marekka Staal Jensen, tlf.: 9351 8740, e-mail: msjt@sst.dk eller Kirsten Groth Willesen, tlf.: 93 59 01 69, e-mail: kigw@sst.dk.

 

1) https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf

2) Er påbuddet givet efter d. 1. juli 2021 tildeles enheden et opfølgnings- og læringsforløb, som er et nyt tiltag for rejseholdet i Videnscenter for værdig ældrepleje. Disse forløb er obligatoriske ved tilsyn med påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Opdateret 13 SEP 2021