xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2017 de første nationale forløbsprogrammer for børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelse og angst og/eller depression. Regioner og kommuner kan nu søge om midler til lokale tilpasninger og implementering af de tre forløbsprogrammer.

Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, hvor der er afsat 33,5 mio. kr. i 2018-2020 til en ansøgningspulje vedrørende implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i regioner og kommuner.

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen har i juni 2018 bevilget midler til følgende 5 projekter: 

1. ”Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde” 
Projektejer: Region Hovedstaden, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Gladsaxe Kommune

2. ”Den tværsektorielle enhed – implementering og udbredelse af forløbsprogrammer”
Projektejer: Region Sjælland, Roskilde Kommune, Faxe Kommune og Kalundborg Kommune

3. ”Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark”
Projektejer: Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen

4. ”Sammenhængende forløb for børn og unge med psykiske lidelser”
Projektejer: Region Midtjylland, Herning Kommune og Skanderborg Kommune

5. ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Nordjylland”
Projektejer: Region Nordjylland, Morsø Kommune, Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune 

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Aftale om satspuljen

Opdateret 16 NOV 2018