Engelsk

Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon (1. udmøntning)

Udmøntning af første del af pulje til et halvt års fortsættelse af eksisterende projekter om forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til fortsættelse af projekter, hvor opioid-overdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioid-forgiftninger forebygges ved udlevering af Naloxon i kombination med undervisning i genoplivning. Det drejer sig om midler til videreførelse af de eksisterende projekter i kommuner og blandt foreninger i civilsamfundsregi.

Denne del af puljens bevilling udgør 1/2 mio. kr. Projektperioden er fra marts til september 2016. 

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 7. februar 2016. Ved ansøgningen skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema anvendes. 

Ny pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af Naloxon

For yderligere i fremtiden at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere er oprettet en ny satspulje 2016-18 på i alt otte mio. kr. til undervisning i behandling af overdoser med modgiften Naloxon og til udlevering af Naloxon til dem, der har modtaget undervisningen. Undervisningen målrettes atter personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som fx politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Puljen deles i to; en første fase, som løber fra 1/3 2016 til 30/8 2016, og en anden fase, som løber fra efteråret 2016 til 31/12 2018. Den anden del af puljen forventes opslået inden sommerferien.

Da det drejer sig om midler til videreførelse af projekter, kan kun kommuner og civilsamfundsforeninger med eksisterende Naloxon-projekter søge. 

Ansøgningsskemaet sendes til mailadressen: fobs@sst.dk, mrk.: ”Forebyggelse af dødsfald”. Sundhedsstyrelsen forventer ultimo februar 2016 at kunne give svar, om ansøgningen er imødekommet.

Opdateret 16 NOV 2018